1. Met een geldige Membercard spaart de Member voor Golden Glow points. Elke bestede euro (€1,00) is een Golden Glow Point waard. Bij een totaal aan 500 gespaarde Golden Glow Points, ontvangt de Member een kortingstegoed van vijf euro (€ 10*). Voor 500 Golden Glow Points dient men vijftig euro (€50) te hebben besteed binnen een jaar. Deze vijftig euro (€50) hoeft niet in een keer besteed te worden, het gaat om het totale bedrag aan aankopen binnen één jaar (vanaf ingangsdatum Membercard).
  2. De Membercard is uitsluitend geldig in de kliniek. Alle aankopen in de kliniek tellen mee voor het bepalen van de totale bestedingen (met uitzondering van de aankoop van cadeaubonnen, en bepaalde speciale aanbiedingen). De totale bestedingen worden berekend op basis van het door de Member betaalde bedrag.
  3. De totale bestedingen kunnen uitsluitend worden bijgehouden op vertoon van een geldige Membercard.
  4. Op het moment dat de 500 Golden Glow Points zijn behaald, wordt dit automatisch omgezet naar een kortingstegoed. De Member heeft recht op een korting van vijf euro (€ 10*) en wordt hierover per e-mail en/of via de kassabon bericht.
  5. De Member heeft, na de datum van aanschaf van de Membercard, maximaal 1 jaar de tijd om vijftig euro te besteden. Na dit jaar vervallen de, tot dat moment geregistreerde, bestedingen onder de vijftig euro (€ 50), of eerder in geval van beëindiging van (deelname aan) het membercardprogramma.
  6. Op www.deliaskinclinic.nl/klantpas staat informatie over het sparen.
  7. Het, door de Member gespaarde kortingstegoed, kan niet worden uitgekeerd in contant geld. Het, door de Member aan te wenden kortingstegoed, kan derhalve ook nooit groter zijn dan de aankoopwaarde van het product waarvoor dit kortingstegoed wordt aangewend.
  8. Gespaard kortingstegoed kan niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen. Vermaak- en verzendkosten kunnen niet met een gespaard kortingstegoed betaald worden.
  9. De Membercard is persoonsgebonden. Dit betekent dat derden de card niet mogen gebruiken.
  10. Bij uitgifte van de Membercard aan de member wordt er €1 in rekening gebracht als borg. Mocht de Membercard zijn verloren of beschadigd/onbruikbaar zijn, dan wordt de borg ingehouden.