AANGEPASTE DISCLAIMER

De informatie op de website is door Delia Skin Clinic met grote zorgvuldigheid samengesteld en bestemd voor het verstrekken van informatie aan klanten en potentiele klanten.

BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Delia Skin Clinic spant zich in om de informatie op de website te actualiseren en/of aan te vullen wanneer nodig, echter garandeert zij niet dat ondanks deze zorg en aandacht de inhoud volledig en/of juist is. De inhoud kan op elk moment worden aangepast, uitgebreid en/of verwijderd zonder enige voorafgaande mededeling van Delia Skin Clinic. Delia Skin Clinic aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan als gevolg van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie als weergeven op de website. Het gebruik van de informatie is op eigen risico.

Delia Skin Clinic voorziet haar klanten van gepersonaliseerd huidadvies, waarbij ook de huidconditie, het voedingspatroon en levensstijl een grote rol spelen. Het niet, of deels opvolgen van het huidadvies is op eigen risico.

Delia Skin Clinic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het uitblijven van resultaten en/of voor eventuele huidreacties, die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van onze informatie, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Deze komen voor rekening van de betreffende lezer. De informatie en aanbevelingen die hier worden gepresenteerd, zijn uitsluitend een weergave van de mening, ideeën en kennis van Delia Skin Clinic over de producten die worden genoemd.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van de website liggen bij Delia Skin Clinic. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen, anders dan voor eigen gebruik, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Delia Skin Clinic, behouden en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.